శివుడి జన్మ ఎలా జరిగింది..!

shiva-was-born-history

లార్డ్ శివ త్రిలోకాలకు అధిపతి ఆదిదేవుడు అంటారు. ఎందుకంటే శివున్ని యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఏ శక్తి కూడా ఎదిరించలేదు అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.. ఏంటి శివుడు ఎవరి దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నల గురించి మాట్లాడుకుందాం.. బ్రహ్మ ఈ సృష్టి.. శంకరుడికి సంహరణ తిరోగతి లాంటి పనులు అప్పగించాను. సదాశివుడు ఇంకా మాట్లాడుతూ నాకు ఐదు ముఖాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆకారం రెండు కార్ మూడు ముఖార్ నాలుగు బిందు మరియు ఐదో … Read more

వినాయకుడి పుట్టుకలో ఉన్న అసలు నిజాలు…!

ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా గణనాథ అనే పేరు వెనుకున్న కథ తెలుసుకుందాం.. అయితే ఈ కథను చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో విధాలుగా విన్నాం. ఇక సినిమాలు సీరియల్స్ అయితే వినాయకుడి కథను ఎన్నో విధాలుగా డ్రమైతే చేసి ప్రజెంట్ చేశారు. ఈ కథను పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే వినాయకుడికి తొలి పూజ ఎందుకు చేస్తారో మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. వినాయకుడి కథకు సంబంధించి మీకు మూడు విషయాలు తెలియాలి. శివపురాణం కుమార్ కాండలో 13 … Read more