శివుడి జన్మ ఎలా జరిగింది..!

లార్డ్ శివ త్రిలోకాలకు అధిపతి ఆదిదేవుడు అంటారు. ఎందుకంటే శివున్ని యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఏ శక్తి కూడా ఎదిరించలేదు అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.. ఏంటి శివుడు ఎవరి దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నల గురించి మాట్లాడుకుందాం.. బ్రహ్మ ఈ సృష్టి.. శంకరుడికి సంహరణ తిరోగతి లాంటి పనులు అప్పగించాను. సదాశివుడు ఇంకా మాట్లాడుతూ నాకు ఐదు ముఖాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆకారం రెండు కార్ మూడు ముఖార్ నాలుగు బిందు మరియు ఐదో ముఖం నుంచి నాబి అంటే శబ్దం ఉద్భవించింది. ఎవరు కూడా శక్తివంతులు కారు అని బ్రహ్మవిష్ణువులకి అర్థమైంది. దాంతో ఇద్దరు కూడా శివుడికి ప్రణామాలు చేశారు. ఇప్పటివరకు శివుడి గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం. అయితే శివుడు ఎవరి దగ్గర శిక్షణ పొందాడు. శివుడు యొక్క గురువేవరు అనే విషయం గురించి తెలుసా.. మీలో కొంతమందికి ఈ విషయం గురించి తెలిసే ఉంటుంది…

Advertisement

7గురు శిష్యులకు

7గురు శిష్యులకు శిక్షణ ఇచ్చాడు. అలాగే శివుడు తన జ్ఞానాన్ని ఏడుగురు శిష్యులకు ఇచ్చాడు అని పిలుస్తూ ఉంటారు. శివుడు బ్రహ్మకి పుత్రుడు అవుతాడు. ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి విష్ణుపురాణంలో ఒక కథ కూడా ఉంది. విష్ణు పురాణం ప్రకారం భూమి ఆకాశం అలాగే ఈ పూర్తి యూనివర్సిటీ నీటిలో మునిగిపోయింది. ఆ సమయంలో విష్ణు తప్ప ఇంకెవరూ కూడా లేరు. ఆ సమయంలో కేవలం విష్ణు మాత్రమే నీటి మీద తేలుతూ ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత విష్ణు నాభి నుంచి ఒక కమల పుష్పం లో బ్రహ్మ జన్మించారు. బ్రహ్మ విష్ణువు ఇద్దరూ కూడా ఈ యూనివర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో శివుడు ఉద్భవించాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ శివుని గుర్తుపట్టలేదు.. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు తన తప్పును తెలుసుకొని శివుని క్షమాపణ అడిగి పుత్రుడు బ్రహ్మ దేవుని ప్రార్ధనని అంగీకరించి ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించే సమయంలో తనకి ఒక పిల్లవాడు అవసరం పడింది. అప్పుడు శివుడు యొక్క ఆశీర్వాదం బ్రహ్మదేవుడికి గుర్తొచ్చింది. వెంటనే శివుడు కోసం బ్రహ్మ తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు.

Advertisement
shiva-was-born-history
shiva-was-born-history

అలా కొంతకాలం తర్వాత శివుడు ఒక బాలుడు రూపంలో బ్రహ్మముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ బాలుడు బ్రహ్మ ముందు నిలుచుని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ ఆ బాలుడిని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగాడు అప్పుడు బాలుడు నాకు ఎలాంటి పేరు కూడా లేదు అని సమాధానం ఇచ్చారు.. అలా బ్రహ్మదేవుడు ఆ బాలుడికి రుద్రా అని పేరు పెట్టాడు. ఆ పేరుకు అర్థం ఏడుస్తూ ఉన్నవాడు అని.. ఆ పేరు పెట్టినప్పటికీ దాంతో బ్రహ్మ ఇంకో పేరు పెట్టాడు. రెండో పేరు కూడా ఆ బాలుడికి నచ్చలేదు. అలాగే ఇంకా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు.. ఏదో విధంగా బాలుడు ఏడుపు ఆపాలని బ్రహ్మదేవుడు శివుడికి 108 పేర్లు పెట్టాడు శివపురాణం ప్రకారం శివుడి జన్మ ఇలా జరిగింది.

 

Advertisement

Leave a Comment